« CasaSpider Update 07.10.2002 | Main | And the winner is... »

Smartengeld

Anneke Grönloh vind ik best sympathiek, maar nu ben ik een beetje boos op haar. Ook sta ik in het algemeen positief tegenover de Verenigde Staten. Een van de meest verwerpelijke zaken in de USA vind ik de totaal uit de hand gelopen advocaten-cultuur aldaar. Het begon ooit grappig met een mevrouw die haar kat in de magnetron wilde drogen en vervolgens een flink bedrag aan smartengeld kreeg, omdat de leverancier van de magnetron niet expliciet in de handleiding had geschreven dat men geen katten in de magnetron mag stoppen. Behalve in China en Korea dan. Ook in Nederland glijdt de advocatuur af. Mannen als Moscovitz en Spong zijn in mijn ogen gedegenereerde, over het paard getilde lieden, tegen de criminaliteit aanschurkend. In vergelijking met hun Amerikaanse vakbroeders zijn het echter nog onschuldige lammeren.

Niet lang geleden werd in de USA aan een al veertig jaar lang rokende vrouw 28 miljard dollar schadevergoeding toegekend, te betalen door de sigarettenfabrikant. Dit slaat echt helemaal nergens op, dan weet ik toch wel schrijnender gevallen te bedenken. De tabaksindustrie is nu de gebeten hond, maar weet u wat ik zo gek vind? Dat softwarebedrijven als Microsoft en Oracle buiten schot blijven. Deze bedrijven ontwikkelen aan de lopende band nieuwe versies van hun software, terwijl de oude nog vol met bugs zitten. Bedrijven (klanten) lijden aantoonbaar schade door softwarefouten van bovengenoemde firma's. Nog vreemder is dat men behalve licenties ook peperdure supportcontracten kan of zelfs moet afsluiten. Deze hebben soms nog mooie namen ook, zoals Gold, Silver of zelfs Platinum. Leuke business! Feitelijk houdt dat in dat de klant moet betalen om een bug aan te mogen melden. Met Platinum Support mag men dat zelfs 24 uur per etmaal. Wie zou dat nu niet willen.

Er moet toch een No-Cure/No-Pay advocaat te vinden zijn, die deze misstand aan wil pakken? Ik vraag mij werkelijk af waarom dat niet gebeurt. Zo, genoeg afgedwaald. Persoonlijk ben ik een fanatiek tegenstander van torenhoge smartengelden. Wat mij betreft mag het ook niet uitmaken of je door een miljonair of een zwerver wordt aangereden. Met het vergoeden van geleden schade en eventuele vervolgschade heb ik geen moeite.

Paul de Leeuw heeft Anneke Grönloh gedurende een aantal uitzendingen neergezet als een dronken sloerie. Dat Anneke dit niet zo leuk vond, daar kan ik inkomen. Wat mij betreft mag Paul de Leeuw voor de rechter gedaagd worden op grond van belediging. Een boete en misschien een paar dagen brommen in de Bijlmerbajes zou een mooie straf zijn. Nu wil Anneke echter 250.000 Euro schadevergoeding. En dan denk ik dus, Anneke, get real!.

Als we objectief de feiten bekijken hebben we het toch over een oudere vrouw, aan of over het eind van haar carriere, die het nog steeds moet hebben van Brandend Zand. En wat lees ik tot mijn onthutsing in de Telegraaf, opgetekend uit de mond van raadsman P. van As? Het volgende:

En die schade is er wel degelijk, meent mr. Van As. Volgens hem zijn er al optredens afgezegd en ziet het ernaar uit dat de succesvolle zangcarričre van Anneke Grönloh door de act van De Leeuw voortijdig afgebroken wordt.

Laat me niet lachen. Whoehaaa!!! Het zou mij niet verbazen als de totaal in de vergetelheid geraakte Anneke juist door Paul de Leeuw een aantal extra boekingen heeft gescored. Vergelijk het met artikelen in de Privé, veel artiesten zeggen zelf: 'Liever negatieve publiciteit dan géén publiciteit'. Dus Anneke, niet meer zeuren en gewoon doorzingen. Nou ja, ik weet niet of dat laatste advies nou wel zo goed is. Mocht Anneke overigens haar smartengeld krijgen, dan weet ik zeker dat Paul de Leeuw zich niet kan inhouden en haar zal vragen hoeveel flessen drank ze van dat geld gaat kopen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 9, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was CasaSpider Update 07.10.2002.

The next post in this blog is And the winner is....

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33