« Niet Blog Updates | Main | Le Chien 2 »

Control-C

Vandaag was/is een hectische dag. Er waren wat problemen met onze web-applicaties. Nu is een van de bijzonderheden van een webapplicatie dat men potentieel de gehele wereld als klant op bezoek kan krijgen. Dit gegeven leidt al snel tot enige stress.

Gelukkig heb ik de problemen gevonden en opgelost. Alleen moest er nog wat backlog ingehaald worden. Ik dacht: 'Kom, ik begin met het grootste file, dan schiet het lekker op!'. Iets voor twaalven startte ik het proces en al vrij snel kon ik inschatten dat de doorlooptijd zo'n 40 uur zou bedragen. Dat konden we net halen voor de full backup van morgennacht.

Nu heb ik op mijn Linux-machine altijd minimaal vijf windows openstaan. In een daarvan liep het langdurige programma, in een andere monitorde ik een file. Dat laatste wilde ik stoppen met de befaamde Control-C toets. Op het moment dat ik die knop indrukte voelde en wist ik dat het verkeerde window actief was. Hierdoor stopte het langdurige programma. Nu komt het pas donderdag aan de beurt, maar dan start ik het wel met nohup (in de achtergrond) op.

Hmm, beetje technische update vandaag...

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 15, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Niet Blog Updates.

The next post in this blog is Le Chien 2.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33