« Tomatensoep, Fase 2 | Main | Tijdsbesef »

Wij lopen niet graag

Curacao is maar een klein eilandje, zo'n 440 vierkante kilometer. Toch zijn er mensen die hier met gemak 35.000 kilometer per jaar rijden en zelf kom ik toch ook wel aan de 18.000 kilometer. Dat komt doordat hier alle verplaatsingen met de auto worden uitgevoerd. Toen ik net op Curacao woonde verbaasde ik mij daar nog over. Mijn toenmalige collega Joep K., die er prat op ging zo min mogelijk te bewegen en al moeite had om het woord sport uit te spreken, spande de kroon. Joep's tandarts woonde bij hem in de straat, op een meter of 50. Toch ging Joep altijd met de auto naar de tandarts, behalve één keer. In een vlaag van verstandsverbijstering dacht hij 'Kom, laat ik eens sportief doen en dat hele eind gaan lopen'. Joep nam plaats in de wachtkamer en begon met wachten. Het wachten duurde nogal lang en na een tijdje ging hij toch maar op zoek naar de tandarts. Toen hij haar even later gevonden had, riep de tandarts uit: 'Meneer K., bent u er al? Ik keek naar buiten en zag uw auto niet staan, dus ik dacht hij is er nog niet!'. Joep is hierna nooit meer gaan lopen.

Bij mij heeft het even geduurd voordat ik zo ging denken. Luchiano is ermee opgegroeid. Gisteren gingen we samen naar Centrum Supermarkt. Normaliter parkeer ik de auto vlak voor de ingang, nu was het druk en moest ik iets verderweg een plaatsje zoeken. Daar beklaagde Luchiano zich al over. Het werd nog erger toen ik hem mededeelde dat we ook nog moesten gaan pinnen. De pinautomaat staat toch zeker 200 meter van de ingang af. 'Hè verdorie, waarom moeten we nu geld halen, ik wil geen geld halen en ik wilde niet naar Centrum, ik wil naar Mangusa!', begon het jong te sputteren.
'O ja, en waarom wil je dan naar Mangusa (een andere supermarkt)?', vroeg ik.
'Nou, daar zit de pinautomaat naast de ingang, dan hoef ik niet zover te lopen', legde het varken uit.

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 5, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Tomatensoep, Fase 2.

The next post in this blog is Tijdsbesef.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33