« Aan het werk | Main | Dokter maakt bang »

Politieke historie Republica Dominicana

Ik heb even de behoefte om de politieke geschiedenis van de Dominicaanse Republiek schematisch weer te geven. Misschien wat vrieemd, maar er schuilt toch zeker geen kwaad in? Is het trouwens bekend dat Columbus in 1492 als eerste voet aan wal zette in dit land? In het jaar 1496 werd de stad Santo Domingo gesticht. Maar daar gaat het nu niet over.

We beginnen in het jaar 1930, als de dicator Rafael Leonidas Trujillo de macht grijpt. Deze man voerde een waar schrikbewind met als dieptepunt een slachtpartij onder Haitianen, de buren van de Dominicanen op het eiland Hispañola, in het jaar 1937. Volgens schattingen vonden tussen de 15.000 en 37.000 Haitianen, mannen, vrouwen en kinderen, de dood. De meest plausibele verklaring voor deze moord is dat het de racistische Trujillo een doorn in het oog was dat arme, zwarte Haitianen het land binnenkwamen en zich mengden onder de iets blankere bevolking. Trujillo bevorderde juist de immigratie van blanke Joden en Spanjaarden.

In 1961 werd de door velen gehate Trujillo op straat doodgeschoten. In 1962 werd Juan Bosch (PLD) tot president gekozen, maar hij werd onmiddellijk afgezet bij een militaire staatsgreep. Het waren turbulente tijden, totdat de Verenigde Staten in de persoon van Lyndon Johnson in 1965 mariniers naar de Dominicaanse Republiek zonden, enerzijds om de strijdende partijen uit elkaar te halen, anderzijds om te voorkomen dat de Dominicaanse Republiek een otra Cuba (nog een Cuba) zou worden. In 1966 werden nieuwe verkiezingen gehouden, gewonnen door Doctor Joaquin Balaguer, die overigens verscheidene functies had uitgeoefend onder Trujillo. Mijn (Dominicaanse) echtgenote Lucy tilt daar niet zo zwaar aan, als Trujillo je namelijk voor een functie vroeg, kon je of 'ja' zeggen, of het met de dood bekopen.

In 1970 en 1974 werd Balaguer herkozen. In 1978 kwam er een ommekeer, de PRD (Partido Revolucionario Dominicano) kwam aan de macht in de persoon van Antonio Guzmán. Veertig dagen voor het verstrijken van zijn vier jaren pleegde Antonio Guzmán zelfmoord. Zegt men... De PRD bleef echter aan de macht doordat Salvador Jorge Blanco de verkiezingen van 1982 won.

In 1986 won Balaguer van de PRSC voor de afwisseling en hij herhaalde dit met een nipte overwinning op zijn eeuwige rivaal Juan Bosch in 1990. Na de verkiezingen van 1994 werd een vrijwel blinde Balaguer met een minieme marge tot winnaar uitgeroepen tegen Francisco Peña Gómez (PRD) en Juan Bosch. De aanwijzingen voor verkiezingsfraude waren zo sterk dat de normale ambtstermijn van vier jaren werd ingekort tot twee. De moeder van Peña Gómez was Haitiaanse. Om die reden voelde Peña Gómez veel sympathie voor Haiti. Balaguer probeerde in de debatten steeds de indruk te wekken dat bij winst van Peña Gómez deze ernaar zou streven Haiti en de Dominicaanse Republiek te verenigen tot één land. Peña Gómez ontkende dit ten stelligste. Overigens werd in de jaren tachtig kanker vastgesteld bij Peña Gómez, hij had een levensverwachting van slechts enkele maanden, vertrok naar de Verenigde Staten voor een behandeling en stierf uiteindelijk in 1998, meer dan tien jaar later.

Gevolg was dat er in 1996 opnieuw verkiezingen waren. Deze werden gewonnen door Dr. Leonel Fernández Reyna van de PLD. Tenslotte won op 18 mei 2000 Hipólito Mejía van de PRD en is daarmee de zittende president van de Republica Dominicana.

Zoals al eerder in dit log gemeld overleed Doctor Joaquin Balaguer 14 juli 2002 op 95 jarige leeftijd. De twee andere grote staatsmannen, Juan Bosch en Francisco Peña Gómez waren al een paar jaren eerder overleden.

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 1, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Aan het werk.

The next post in this blog is Dokter maakt bang.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33