« Republica Dominicana, De Index | Main | Vrouwelijke Popsterren »

Paola

Wij moeten eens praten, beste lezer. Ik heb de gewoonte om nieuwe Chica's de la Semana even in het weblog aan te stippen. Ik heb er nog geen enkele keer, voor zover ik mij kan herinneren tenminste, commentaar op gehad. Het kan natuurlijk zijn dat u door ademloze bewondering niet in staat bent een woord uit te brengen, laat staan een zin in te tikken. Dit log wordt echter ook door vrouwen gelezen en die zullen daar vast minder last van hebben.

Na zeven jaar Curacao en bijna vier jaar huwelijk met een Dominicaanse schone kan het niet anders dan dat men (ik dus) ietwat wordt meegesleurd in de Latijns-Amerikaanse cultuur. Dan loopt men (ik dus) het risico dat men (...) het contact met de Nederlandse werkelijkheid enigszins kwijtraakt. Kort en bondig: zijn er mensen die aanstoot nemen aan deze foto's? U kunt het nu nog zeggen, want als ik weer niks hoor, dan ga ik gewoon door.


Paola, La Chica de la Semana


Vandaag lagen we weer heerlijk op het strand. Lucy, La Chica Merengue, wordt steeds bekender op het strand van Mambo Beach. Het voordeel hiervan is dat zij steeds minder moeite hoeft te doen om een nieuwe kandidate te vinden. Zo ook vandaag, zij stond op, liep tien meter naar links en vond daar meteen Paola bereid om te poseren. Sterker nog, Paola vond het een hele eer en had er al stiekem op gehoopt. Zij is immers een vriending van Christal en Diana, die reeds Chica de la Semana geweest zijn.

Ook Paola is een leuke dame, afkomstig uit Colombia en sinds drie jaar op Curacao wonend. Zij spreekt heel goed Nederlands. En u kunt uiteraard op haar stemmen...

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 10, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Republica Dominicana, De Index.

The next post in this blog is Vrouwelijke Popsterren.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33