« Hebzucht bestraft | Main | Nachtelijke Stroomstoring »

Atari 800 XL

Vanmorgen heb ik snel twee CD-tjes gecopieerd voor Luchiano. Guus gaat kamperen en Leon de Kameleon of zoiets. Het zijn een soort adventures, waar het kind op van alles en nog wat kan klikken. Er gebeuren dan allemaal grappige dingen. Tussendoor moeten er opgaves gemaakt worden, het leermoment zeg maar. Luchiano is daar best handig in, logisch natuurlijk als je ermee opgroeit.

Dat doet mij even teruggaan in de tijd. Computers waren toen nog geen gemeengoed en zelf had ik geen flauw benul wat bijvoorbeeld programmeren inhield. Het viel ook niet mee om iemand te vinden die dat wel wist. Uiteindelijk wist een jongen op mijn studentenflat te vertellen dat dat nogal ingewikkeld was. Na lang wikken en wegen besloot ik een computer te kopen. Ik moest kiezen tussen een Commodore 64 en een Atari 800 XL. Vraag mij niet waarom, ja zo weinig wist ik toen van computers, maar ik had het idee gelezen te hebben dat de Commodore alleen maar over hoofdletters beschikte. Dat was helemaal niet zo, maar dat dacht ik dus. Daarom kocht ik een Atari 800 XL. Hij kostte 1100 gulden, en er zat verder niets bij. Geen monitor, geen diskdrive, geen cassetterecorder. Ik sloot hem aan op de TV en daar verscheen de Basic-prompt: Ready.

Aangezien ik niets van programmeren wist, tikte ik een listing van een regel of 12 over uit de Atari manual. Toen ik vervolgens run intikte verschenen er op mijn TV-tje zes prachtige massieve cylinders, oplopend in grootte. Ik heb daar zeker een half uur naar zitten kijken, bedenkend hoe het in vredesnaam mogelijk is dat 12 regeltjes tekst zes van dergelijke cylinders op het beeldscherm kunnen toveren.

Tot op de dag van vandaag merk ik dat ik achterloop bij 'jongere' mensen, dingen die zij als vanzelfsprekend beschouwen probeer ik nog steeds te verklaren. Het zal echter niet lang duren of die zogenaamd jongere mensen gaan tegen hetzelfde probleem aanlopen. Gelukkig maar...

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 22, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Hebzucht bestraft.

The next post in this blog is Nachtelijke Stroomstoring.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33