« Update Website | Main | Andruw Jones »

Toeval (6): de Vertakte Boom

In een gemiddeld mensenleven gebeurt best veel, leuke dingen en minder leuke dingen. Meestal zit hier een sinus-beweging in: het gaat beter, daarna slechter en dan weer beter. Wat er gebeurt wordt bepaald door de Kansberekening in combinatie met het Toeval, tenminste zo denk ik erover.

Met name als het gaat om op het eerste gezicht irrationele grootheden als liefde, zijn er veel mensen die niet kunnen of willen geloven dat ook deze grootheden onderhevig zijn aan iets triviaals als Kansberekening en Toeval. Zij geloven meer in zaken als 'wij zijn voor elkaar bestemd, het moest gewoon zo lopen'. Daar geloof ik dus helemaal niets van. Kijk maar eens hoeveel potentiele levenspartners je tegenkomt in heel je leven en hoeveel potentiele levenspartners er op aarde bestaan.

Vreemd genoeg stijgt het geloof in het voorbestemd zijn als men net een succes heeft geboekt. Een voorbeeld. Een echtpaar dat al tien jaren bij elkaar is, besluit te gaan scheiden. De vrouw zag de relatie al lange tijd niet meer zitten. Na de scheiding ontmoet zij een andere man, die zeer geinteresseerd in haar is. Beiden zijn verliefd en de vrouw denkt 'dit was gewoon nodig, dat ik die moeilijke laatste jaren heb meegemaakt, want door dat alles ben ik nu de echte man van mijn leven tegengekomen!'.

Onzin! Gedurende je hele leven neem je, bewust of onbewust, beslissingen. Voor de programmeurs onder u, simpel gezegd bestaat het leven uit if-then-else constructies. Voor de niet programmeurs, vergelijk het met een boom met gigantisch veel takken. Dikke en dunnere. Ga je wel of niet studeren, zo ja, maak je wel of niet je studie af etc. Na iedere beslissing ga je verder naar een andere tak. Het is duidelijk dat al vrij snel bepaalde takken niet meer bereikbaar zijn en andere juist wel. Dus iemand die zegt 'als ik dat toen niet gedaan had, dan was ik nu nooit dit geweest', die heeft wel gelijk, maar had hij destijds een andere tak gekozen had hij misschien nog veel meer kunnen bereiken. Dat zullen we nooit weten.

Bepaalde takken worden voor je uitgezocht, onder invloed van de Kansberekening en het Toeval. Een man die slecht eet, rookt, drinkt en een baan met stress heeft, heeft automatisch meer kans om op takken terecht te komen waar men liever niet op terecht komt.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 23, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Update Website.

The next post in this blog is Andruw Jones.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33