« Puf, puf | Main | De tandarts, part V (The End) »

Toeval (2)

Barbara is wat gemakzuchtig en wacht liever op mijn theorie, Yannah vindt dat toeval niet bestaat, of toch wel, want... En Karin gelooft niet in toeval, maar wel in lotsbestemmingen. Toch gaan we er zo niet komen, vrees ik. Waar zijn overigens de mannelijke lezers, of hadden die toevallig even geen tijd?

Laten we eerst iets dieper tot de kern doordringen. Heeft het al dan niet geloven in toeval te maken met het al dan niet geloven in reincarnatie?

Nog even twee situatieschetsen. Iemand die tegen roken is, krijgt te horen: "Ja maar, mijn opa, die rookte drie pakjes per dag en werd 93 jaar, zonder enig probleem!" Was dit nou toeval of lag het in het lot besloten dat die opa, ongeacht wat hij zou doen, de leeftijd van 93 jaren zou bereiken?

Iemand uit Nederland gaat op vakantie naar Tanzania en komt daar, ergens in de rimboe, iemand tegen die op precies dezelfde kleuterschool in hetzelfde jaar heeft gezeten. Gek toch, dat je helemaal in Tanzania zo iemand tegenkomt...

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 2, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Puf, puf.

The next post in this blog is De tandarts, part V (The End).

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33