« Nieuwe MCB bankpas | Main | Zwemmen op Goede Vrijdag »

Legionella op Curacao

Vanmorgen groot nieuws op het nieuws, het Curacaose waterleidingnet zit vol legionella! Zojuist hebben we met een paar collega's opgezocht wat dat allemaal precies inhoudt, wel het zal een frisse boel worden hier, want het wordt sterk afgeraden om nog te douchen.

Bij het lezen van de symptomen (flinke hoofdpijn, spierpijn, koorts, diarree, hoesten en vermoeidheid) hadden een aantal mensen, waaronder ikzelf, sterke gevoelens van herkenning. Mijn huisarts hield het nog op Dengue, dat heeft ongeveer dezelfde symptomen, net als een heftige griep trouwens. Maar het is niet denkbeeldig dat een groot aantal mensen besmet is geraakt en dat heeft laten afdoen als een griepje.

En het mooiste is nog dat het eigenlijk al sinds het jaar 2000 bekend is van die legionella hier. Om een idee te geven van de ernst van de situatie: normaal mogen er 50 van die kolonies in een bepaalde hoeveelheid water zitten, hier zitten er tussen de 8000 en 10000 met pieken naar 20000!!! Da's niet een beetje teveel...

Tja, Curacao is een ideale voedingsbron voor deze bacterie, watertemperaturen van zo'n 30 tot 50 graden, een beetje heter dan gaan ze dood. Maar hier douchen we zonder geyser, dus ze blijven lekker leven. En een oplossing is niet in zicht, ja toevoegen van chloor, maar dan gaan we weer dood aan kanker...

Toch blijft het gek dat de CasaSpider met zijn 29 jaren moest lijden aan de Veteranenziekte, hij voelt zich daardoor inmiddels al bijna 31.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 28, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Nieuwe MCB bankpas.

The next post in this blog is Zwemmen op Goede Vrijdag.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33