« Stoppen met Diëten | Main | In de botika »

Moerasmodel

De moord op docent Hans van Wieren van het Haagse Terra College heeft tot veel discussie geleid ten aanzien van het Nederlandse integratie-beleid. Uit wat ik tot nu toe in de kranten gelezen heb, houdt het afglijden van dader Murat nauw verband met het feit dat zijn vader zich (wederom) in de gevangenis bevond. Vervolgens begon Murat te roken, te drinken en drugs (XTC) te gebruiken (artikel, registratie vereist).

Een dergelijke achtergrond verklaart Murat's daad voor mij meer dan het feit dat hij Turk is. Toch is er wel degelijk iets aan de hand. Meer dan uit de moord blijkt dat uit de reacties van sympathisanten van Murat:

"Elke pauze sprak Van Wieren hem aan. Murat heeft op alle manieren geprobeerd zijn problemen op te lossen. Maar iedereen heeft een grens", zei een sympathisant. Volgens hem kon Murat D. niet anders. "Als hij van school zou gaan, zou hij al zijn vrienden achterlaten. We hopen dat hij snel vrijkomt".

In mijn ogen is het niet slim om een incident op te blazen tot frases als "het integratie-beleid is mislukt". Nu heeft echter een hele groep mensen kennelijk een ander (rechts-)gevoel ten aanzien van deze kwestie dan bot gezegd autochtoon Nederland. Een min of meer soortgelijke tegenstelling heeft men kunnen waarnemen bij de kwestie, waarbij een politie-agent een Marokkaanse café-bezoeker/ruziezoeker doodschoot, nog niet zo heel lang geleden. Ook in dat geval vertelden de reacties meer dan het incident.

De vraag "Is het Nederlandse integratie-beleid goed?" beantwoord ik met "Nee". Bandbreedte en Balans behoren tot mijn favoriete woorden. De volgende factoren hebben ervoor gezorgd dat deze beide begrippen een negatieve waarde vertonen ten aanzien van het integratie-beleid:

  • Kwantiteit: Net zoals men aan een pan tomatensoep slechts een bepaalde hoeveelheid water kan toevoegen zonder dat de tomatensoep zijn smaak verliest, kan een land slechts een bepaalde hoeveelheid mensen met een andere culturele achtergrond opnemen. Dat geldt des te meer als deze mensen geconcentreerd op bepaalde plaatsen terechtkomen. Nu wordt er in het integratie-debat gesproken over gedwongen spreiding van allochtonen. De SP was hier altijd al voor, maar in mijn ogen is men daar te laat mee. Er zijn domweg teveel allochtonen in relatie tot het aantal wijken en huizen om ze nu nog gedwongen te spreiden.
  • Geografische afstand: Turkije en Marokko liggen dicht bij Nederland. Hierdoor vindt een continue verkeersstroom tussen het moederland en Nederland plaats. Vroeger betekende emigreren vaarwel zeggen en vervolgens diende men het in het nieuwe land maar te redden. Een land als Australie heeft dit voordeel nog steeds, door zijn geografische ligging. Het probleem is een feit: hier is uiteraard geen oplossing voor te verzinnen.
  • Regelgeving: Nederland heeft altijd vooropgelopen bij toelating van vreemdelingen, bij regelingen met betrekking tot het genieten van onder meer kinderbijslag in het buitenland, met familiehereniging. Op zich lovenswaardig, alleen heeft het toenmalige sociale beleid geleid tot minder sociale effecten. Dankzij bijvoorbeeld de vele beroepsprocedures voor asielzoekers zit men nu opgescheept met mensen die na jaren alsnog uitgezet moeten worden. Typisch een voorbeeld van een regeling die goed bedoeld is, maar achteraf slecht uitpakt. Door het te soepele beleid toen is de Vreemdelingenwet aanzienlijk aangescherpt en is Nederland juist een van de strengere landen geworden. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat Lucy, waar ik al bijna vijf jaar mee getrouwd ben, nog steeds een visum moet aanvragen om in Nederland op vakantie te komen. Een Nederlands paspoort gaat nog een hele tijd duren en kost vele Euro's.
  • Daadkracht: Nederland is het land van het Poldermodel. Men kan eindeloos praten en ellenlange rapporten samenstellen waarin bewezen wordt dat gras blauw is. Langzaam maar zeker begint het door te dringen dat problemen met Marokkanen, Turken, Antillianen, Polen, Russen, Joegoslaven en noem ze maar op, ons langzaam boven het hoofd beginnen te groeien. Op Curacao zie ik het aan Thom de Graaf, voor mij een exponent van het Poldermodel. Veel gepraat, weinig wol. Vandaar ook de titel van deze post. Een Poldermodel werkt alleen gecombineerd met daadkracht. Ontbreekt de daadkracht dan verwordt het Poldermodel al snel tot een Moerasmodel.

Maatregelen dienen erop gericht te zijn de Balans en Bandbreedte te voorzien van positieve cijfers. Daar ligt een mooie uitdaging!

Comments

Casa for President! Vooral omdat ik gisteren een eye-opener kreeg na het kijken van Bowling for Columbine van Michael Moore ... Ga ik toch heeeeel anders tegen dingen aankijken.

ik maak een andere analyse casa, het migreren van mensen kan ik niet als een probleem zien, maar zie ik als onvermijdelijk, ik zou in de meeste gevallen hetzelfde doen ...

probleem waar men hier volgens mij tegenaan gelopen is, is voor een heel groot deel een communicatieprobleem. gebruik van harde grove taal is inmiddels dusdanig ingeburgerd dat we te maken hebben met scheldwoordinflatie, gevolg daarvan is dat de zeggingskracht van de woorden wegvalt waardoor je als je nog echt indruk wilt maken de daad bij het woord zult moeten voegen om je woorden kracht bij te zetten ...

of ga ik nu te kort door de bocht ?

@Bareuh: En als ik eenmaal president ben, gaat de organisatie van alle evenementen uiteraard naar jou. Je ziet, ik ben al corrupt voor ik macht heb, zulke mensen zie je niet vaak! Ik ben nu wel benieuwd wat er in Bowling for Columbine allemaal gebeurt.
@Pablow: Als ik je goed begrijp bedoel je dat er altijd mensen richting Nederland zullen (proberen te) komen. Dat klopt, maar de toestroom dient natuurlijk wel gereguleerd te worden, het liefst in Europees verband. Communicatie en taalgebruik heeft zeker zijn invloed, maar is volgens mij toch meer een uiting dan een oorzaak...

ik zie niet hoe je dat zou kunnen reguleren casa ? op een klein eilandje is dat misschien nog te doen, maar hoe je in europa de grenzen dicht moet houden is me een raadsel. ergo binnen komen doet men toch wel, hou je de vraag over wat je met ze moet doen. ik zie ze dan toch liever legaal bovengronds waar je er nog enig zicht op hebt dan dat men in de anonieme illegaliteit duikt. wat mij betreft dus iedereen welkom als het ware, ze zijn er toch al. ik vind het een wat positievere benadering, gaan mensen zich misschien ook anders/beter van gedragen (ja tis nogal naief, maar je mot wat nietwaar) ...

je laatste zin begrijp ik niet helemaal geloof ik, een uiting waarvan ? (communicatie = jezelf uiten toch ?)

ik bedoel te zeggen dat de maatschappij dusdanig verhard is dat men mekaar tegenwoordig verbaal voor van alles en nog wat uitmaakt. gevolg daarvan is dat je iemand verbaal amper nog "raakt" als je diegene probeert te beledigen.
(in de jaren 50 ging heel nederland over de zeik bij 'hi ha hondelul', nu zijn de ergste ziektes ingeburgerd). komt nog bij dat niet iedereen verbaal even begaafd is ook natuurlijk.
wil je iemand dus echt "raken" is men tegenwoordig dus eerder geneigd de daad bij het woord te voegen. zoiets ...

veel gepraat over oorzaken (met sommige kan ik me niet vinden) en gebrek aan daadkracht. Wat zou je aktielijstje worden, dan, als we het poldermodel even links laten liggen?

Ik weet veel dingen niet, daar denk ik over.
Wat ik wel weet is dat dit vreselijks niets met zijn afkomst (Turk) te maken heeft.
En racisties Nederland vindt dit geweldig goed nieuws, gezien hun reacties. (Elders)
Intergratie hoeft niet zo`n groot probleem te zijn, als Nederland maar wat milder was.
Grof taalgebruik heeft niets met geweld te maken.
Zo.

Voordat jullie "Bowling for Columbine" teveel "props" geven, moet je eerst weten hoe correct de film was....Ga maar even een kijkje nemen bij:
http://moorelies.com/
http://bowlingfortruth.com/
Ga maar goed lezen!!!
Niet dat er geen probleem is hier in de V.S. t.o.v. wapens en geweld, want dat is nou eenmaal een feit. Ik heb liever dat iemand een echte documentaire maakt than this propagandist piece of rhetoric.

Wat mij betreft mag de soep toch wel wat minder waterig. Geniale vergelijking!

Interessante publicatie Peter, m’n complimenten voor de wijze waarop je het neerzet.
Maar waar wringt nu echt de schoen? Een mislukt integratiebeleid? Vast wel maar in deze centext is dat ondergeschikt. Normen en waarden daar draait het veel meer om. In het algemeen drukt de media voor een heel groot deel haar stempel op datgene dat gebeurd, Er zit vaak iets herkenbaars in waardoor men zich vaak vereenzelvigt met hetgeen wordt gepubliceerd. Maar wordt hiermee ook een juist beeld voorgeschoteld. Je ziet dat men over het algemeen geneigd is te blijven hangen in de randverschijnselen, die vervolgens worden aangewezen als “oorzaak” van een gepleegde daad. Uiteraard is er sprake van een causaal verband tussen de daad en de achtergronden. De media beschrijft de daad van Murat als het zoveelste incident.
Taalkundig is dit vlgs Van Dale juist. Immers, er is sprake van een storend voorval of wel een onvoorziene gebeurtenis. Echter de afgeleide vorm hiervan, i.c. “incidenteel”, verklaart dat het o.a. gaat om: zo nu en dan.
Anno 2004 kunnen deze gebeurtenissen niet meer worden afgedaan als “incidenten”. In Nederland kun je deze problemen onderhand kwalificeren als chronisch. Elke samenlevingsvorm, ongeacht de samenstelling, kent haar eigen specifieke problemen. Het kan alleen niet zo zijn dat binnen die samenlevingsvorm men zelf kiest voor oplossingen. Het zgn. eigen rechter verhaal. Enerzijds wordt een overvallen juwelier (slachtoffer) die zichzelf verdedigt als verdachte aangemerkt en de overvaller (dader) wordt slachtoffer. Anderzijds wordt een docent die werkt volgens de huisregels van de onderwijsinstelling het zwijgen opgelegd omdat de student in kwestie zich niet wil conformeren aan deze regels. Waar is het eind, waar gaan we heen en hoe lossen we het op? Allemaal vragen waar mensen verschillend op zullen antwoorden. Grof taalgebruik wordt vandaag de dag gelijk gesteld met geweld. Er gaat immers een intimiderende / provocerende werking van uit. Je ziet het overal om je heen, kijk naar het voetbal, maar wat wordt er aan gedaan? Nederland is de laatste 20 jaar in fors tempo afgegleden naar het niveau van nu. Het is te mild en te tolerant op meerdere vlakken. Ik wil niet alleen de schuld bij de overheid neerleggen. Ook de mens als individu is verantwoordelijk. In wezen verpest de mens zelf de omgeving waarin zij vertoefd. Normen en waarden geef je door. Je brengt ze binnen je gezin over als een vanzelfsprekendheid in de hoop dat je kinderen zich daar ook naar gaan gedragen. De basis (het fundament) van het fatsoen. Toch gebeurd het niet, uitzonderingen daargelaten. Dat maakt dat de balans naar de verkeerde kant doorslaat.
In Europees verband zou men eensluidende afspraken moeten maken om dit soort uitspanningen te beteugelen; voorbeelden stellen. Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Ook europarlementariërs raken momenteel de weg kwijt, getuige het “incident’ van afgelopen week, waarbij 5 van deze mensen gezamenlijk gezeten in een gehuurde jet, een hangar op Rotterdam Airport inreden! Ze waren op weg naar Straatsburg voor een vergadering. Ik had graag op de agenda gezien of ze voornemens waren over de genoemde problematiek te vergaderen. Ik denk het niet.
De conclusie verwoord in de laatste 4 zinnen vind ik veelzeggend en een waarheid als een koe. Als de bandbreedte voldoende is om met daadkracht de balans naar de juiste kant te doen doorslaan, zal het poldermodel niet snel wegzakken in het moeras. Voordat het zover is zal er echter nog heel wat water door de Rijn moeten stromen.
Eén vraag nog Peter, doe jij ook iets in politiek?

Ik ken nogal wat conrectoren in de haagse vmbo's persoonlijk, Mijn dinsdagmiddag was niet best, ik kwam thuis, zet de TV aan als achtergrondgeluid, en hoor "op een haagse vmbo is vanmiddag een conrector door het hoofd geschoten". Een paar hartverzakkingen later wist ik dat het om een school ging waar ik verder niemand kende. De woensdagavond bij Nova wel een hoop bekenden gezien in de interviews. De discussie rond het al of niet mislukt zijn van het integratiebeleid is nuttig, maar heeft volstrekt niets te maken met wat er hier gebeurd is. Ik heb me er tot nu toe niet echt mee bemoeid, omdat de werkelijkheid veel, maar dan ook echt heel erg veel, ingewikkelder is. De ene migrant is de andere niet, en de jongeren waar nu zo veel heibel over is zijn vaak gewoon in nederland geboren. Als je bijvoorbeeld zou kijken bij de gemiddelde AMA (alleenstaande minderjarige azielzoeker) zou je beeld van "de groep migranten" direct volstrekt anders zijn: ze zijn over het algemeen zeer gemotiveerd, zeer respectvol naar de docenten, en zeer leergierig. Afijn, hou allemaal in het achterhoofd: wat je in een dergelijke discussie ook naar voren brengt, de werkelijkheid is veel complexer. Elk mens is uniek, en als je in de "zwarte scholen" rond loopt, kijk je er al heel snel veel genuanceerder naar..Komt bij dat ik hoop binnen een jaar of vijf zelf migrant te worden.. d'r is vast wel een plekje voor me op curacao, toch?-John

Helder doordacht, goede analyse, complimenten! Je zet eigenlijk meer stappen in de goede richting dan de schrijver vorige week zaterdag in de Volkskrant (zie mijn 2 logs daarover).
Tot logs!