« Weten wat wanneer en hoe | Main | Het warme weer komt er weer aan »

Het warme weer komt er weer aan


iedereen was aan het wachten op het warme weer en we wisten wel dat het is heet zou kunnen worden maar zo heet had ik het echt nooit gehad.
dit is de eerste keer dat ik niemand buiten zag spelen.
en ik heb dit warme weer natuurlijk weer in de PROEFWERK WEEK !
dat is echt vies.
maar ik kan niet klagen je moet je bedenken dat er mensen zijn die vandaag zwaar lichamelijk werk moesten verrichten hoe zij zich zouden voelen.
die mensjes vallen dood!
wat vind jij van het warme weer?

dag dag allemaal?

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 28, 2011 7:24 PM.

The previous post in this blog was Weten wat wanneer en hoe.

The next post in this blog is Het warme weer komt er weer aan.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33