« bos. | Main | afscheid. »

school verlatings viering.

vandaag was de school verlating viering.
en ik dacht in het begin dat dat helemaal niks zou zijn.
we hadden allemaal van die afstudeer hoeden gemaakt van papier en die opgezet.
en daarna zaten we allemaal in een zaal.
en dan in groepjes van 8 en 9 werden we gehaald en kregen we onze diploma.
daarna gingen we naar buiten en we moesten zogenaamd onze hoeden weg gooien.
maar we kregen de kans niet want buiten waren er grote water spuiten.
en die spuiten spoot meteen onze hoeden er af.
dat was erg lol.
nou ik was al vanaf het begin kledder kledder kledder nat.
dus bleef ik daar maar staan nat wordend.
daarna was ik echt kledder nat en toen gingen we naar huis en was het afgelopen.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 23, 2009 6:27 PM.

The previous post in this blog was bos..

The next post in this blog is afscheid..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33