« school verlatings viering. | Main | vakantie. »

afscheid.

vandaag was het de laatste keer.
vandaag was het de laatste keer dat we elkaar konden zien op school.
afscheid nemen is pijnlijk en ook wel niet.
wat je kunt zeggen is dit.
friends are like stars they come and go but the ones that stay are the ones that glow.
(nederlandse versie)
vrienden zijn net sterren ze komen en ze gaan maar die die blijven zijn de gene die glinsteren.
maar het is eigenlijk helemaal geen afscheid want ze kunnen elkaar nog zien.
ze kunnen nog met elkaar praten maar dan minder.
en eigenlijk moet je jezelf aanpassen en dat betekent elkaar vergeten en nieuwe vrienden maken.
dat heb ik moeten doen toen ik van curaçao naar Nederland verhuisde.
ik praat niet meer met die oude vrienden.
maar hier in rijen kom je elkaar wel eens tegen dus hoeft dat niet en ga ik dat ook niet doen.
en dat was m voor vandaag.

dag dag allemaal.

Comments (2)

Opa:

Luchiano, je hebt het mooi verwoord (opgeschreven). Er zijn zoveel dingen in het leven waar je afscheid van neemt. Maar van goede vrienden afscheid nemen, is toch wel spijtig.
dag dag dag Opa.

Pascale:

mooi gezegd, de engelse versie is eigenlijk nog mooier dan de nederlandse he.

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 24, 2009 5:48 PM.

The previous post in this blog was school verlatings viering..

The next post in this blog is vakantie..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33