« diana kent de mensen. | Main | naar het speelbos! »

morgen is een verjaardags feest!!!

meneer kees is jarig en daarom mogen de groep 6 en 7's naar een speelbos gaan(morgen).
we gaan erheen fietsen en er is van alles te doen.
je kan daar lekker uit rusten en alles doen wat je wilt.
dat verlang ik naar maar...waar ik niet naar verlang is om een half uur te fietsen!!!
daar heb ik echt geen zin in.
dat snap je toch wel een half uur fietsen...pijn aan je benen...dan nog rennen in de speelbos...(daarna nog spelen?nee hoor ik ga eerst rusten en drinken!)
en ik verlang wel dat we over lopertje of tikkertje daar gaan doen.
zo verlang ik naar mogen.

dag dag allemaal.

Comments (1)

oma:

Hallo Luchiano,
Ik wens je voor morgen een hele gezellige dag! Als je wat zit te kletsen(en tegelijkertijd goed op het verkeer letten!)dan merk je niet dat je aan het fietsen bent. En voor dat je weet ben je er al. Veel plezier.
Dag, dag luchiano.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 30, 2008 2:15 PM.

The previous post in this blog was diana kent de mensen..

The next post in this blog is naar het speelbos!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33