« rapport. | Main | morgen is een verjaardags feest!!! »

diana kent de mensen.

ik was aan het kijken naar mijn wii personages toen ik opeens papa oppakte.
Diana zei meteen:"PAPA!" dat vond ik grappig dus ik pakte Diana op.
zei ze:"OH DAT IS DIANA!
ik pakte mama op:"WAT DOE JE MET MAMA CHANO?(ze noemt ze mij vaak)
ik pakte luchiano op zei ze:HEY KIJK LUCHIANO VALLEN!.
ze wilde steeds weer dat ik die personages liet vallen en ze rond schudden want dan ging ze lachen(is ook best grappig om te zien maar je wordt het zat net als ik).
maar ik werd het zat en ging een andere spel doen en ze werd boos en nu is ze nog boos:.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 29, 2008 6:53 AM.

The previous post in this blog was rapport..

The next post in this blog is morgen is een verjaardags feest!!!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33