« DE KERMIS VAN GISTEREN!!! | Main | een mp3. »

ik ben over naar groep aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacht!!!

een paar dagen geleden hoorde ik dat ik over ging naar die groep acht.
die mooie groep...de laatste het is ongelofelijk.
ik weet niet ik voel..ik kan het niet leggen.
maar een ding is zeker ik zal het nooit vergeten.
het is elke dag nog zo'n mooie van mij.
ik vergeet het moment nooit toen de juf zei:
"Luchiano... jij bent niet....blijven zitten maar overgegaan!
zo'n wonder baarlijk moment.
de enigen die niet over zijn gegaan in de hele school dat zijn.
Arjen een van me beste vrienden.Maarten een grote vijand.Mehmet de een die mij hoop gaf dat ik de snelste ging worden na hem.Berry gewoon een trouwe maatje.
verder echt niemand echt niemand erbij.
zei zijn de enigen 3..van mijn beste zijn dus niet over gegaan.
jammer maar het moest zo...........

dag dag allemaal

Comments (1)

Opa:

Van harte gefeliciteerd met jouw promotie naar Groep Aaaaaaaacccchhhht. Het is al lang geleden dat ik in Groep Acht zat, maar het is wel een heel bijzondere Groep, dat weet ik nog wel.
Flink je best blijven doen, dan komt het wel goed.
Dag dag, Opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 19, 2008 12:44 PM.

The previous post in this blog was DE KERMIS VAN GISTEREN!!!.

The next post in this blog is een mp3..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33