« emmie en piet zijn er weer. | Main | ik ben over naar groep aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacht!!! »

DE KERMIS VAN GISTEREN!!!

gisteren gingen we naar de kermis.
als eerste wilde ik natuurlijk eerst de botsauto's doen omdat ik daar zoveel van houd.
en dat deed ik ook ik zei al de vorige keer ik kan goed sturen en snel heid opbouwen maar...
deze keer lukte het me wel...ik ging volop op mijn vriend af en knalde er met grote snelheid aan hij lachte en ik ook...maar...hij vond het niet leuk dat ik later had afgesproken met zijn allen op hem af te gaan.want ook al kan hij beter rijden dan ik van 12 kinderen ontsnapt hij niet:)

glazen doolhof.

we gingen een glazen doolhof in maar je keek echt door het glas.
ik liep en knalde tegen een glas aan.
zacht dus ik had wel wat geluk.
wat later nadat ik heel veel geknal had gevoelt zag ik de uitgang.
ik rende er naartoe...en knalde weer tegen het glas aan.
je hoorde een knal maar het glas was niet kapot.
maar de pijn...dat bleef wel...zelfs vandaag nog en nu!heb ik pijn(auw)

dag dag allemaal.

Comments (1)

Oma:

Hallo Luchiano,
Wij zijn een weekje naar Wiro en Margriet in Portugal geweest. Daar heb ik je verhalen niet gelezen. Maar nu kan het weer.
Leuk zo'n kermis he? Heb je ook een bult op je voorhoofd? In zo'n doolhof word je wel voor de gek gehouden zeg! En daar moet je ook nog voor betalen!
Dag, dag Luchiano.

Oma.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 16, 2008 12:13 PM.

The previous post in this blog was emmie en piet zijn er weer..

The next post in this blog is ik ben over naar groep aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacht!!!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33