« gilze gilze!!!rijen rijen!!! | Main | GYM GYM GYM!!!!YEAH YEAH YEAH!!! »

lamp maken.

vandaag deden we weer techniek en vandaag moest je een lamp maken.
wel dat is natuurlijk leuk maar het is wel moeilijk.
want je moest allemaal draden aan een batterij ding zetten die van hout gemaakt was.
wel eigenlijk zat het zo je had hout en daar hebben ze iets van gemaakt iets waar je batterijen in kan zetten wel dan had je daar draden moeten zetten.wel dat snapte ik wel maar waar dat was de probleem en uit eindelijk is het toch gelukt het lichtje brande nu kan ik lichtjes laten branden en ik kan nu ook een propeller laten draaien met zonne energy en batterij dat is echt kei vet man.
jo jo jo nu zeg ik dag in mijn manier:

jo jo dag dag allemaal yeah.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 17, 2008 4:05 PM.

The previous post in this blog was gilze gilze!!!rijen rijen!!!.

The next post in this blog is GYM GYM GYM!!!!YEAH YEAH YEAH!!!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33