« de smurfen. | Main | techniek »

dik vet mensen!!!

Daar bij de titel bedoel ik de.......(GYM)de GYM de leukste vak voor mij man. want...Daar ben ik echt kei goed in,alleen vandaag moesten we lang wachten want in de rijlopen ging dus niet helemaal goed. en dus moest meneer Bas zeggen met wie we samen moesten lopen. Dat is dus niet zo leuk als dat je zelf kan kiezen met wie je loopt maar toch moest het en dat deden we dan gewoon hè maar sommige kinderen vonden dat dus niet echt leuk want ze houden niet echt om bij andere kinderen staan die ze niet populaire zijn wel dat is volgens hun en dus was het voor veel kinderen dus niet leuk. Maar ja zo is het leven hè. Tenminste vond ik het wel leuk. Want mijn vriend Maurice mocht kiezen met wie hij mocht lopen en dat was dus bij mij. Want wij zijn dikke vrienden.
En nu zeg ik….

Dag dag allemaal.

Comments (1)

oma Truus:

Lieve Luchiano,
Dat is echt vet!
Oma Truus.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 11, 2008 12:42 PM.

The previous post in this blog was de smurfen..

The next post in this blog is techniek.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33