« karate morgen. | Main | diana haar lip. »

shukman's (meisje) feestje.

vandaag heeft shukman haar 10e verjardag gevierd bij rustenburg waar we de hele tijd hebben gezwommen,we sprongen van duik planken maar hou we ook duikten konden we de boden van de zwembad niet aanraken,voor de kleinere kinderen was er een andere ondiepe zwembad en daar was het warmer dan bij de grote zwembad maar wij beleven gewoon duiken en duiken niks maakte ons stoppen behalve waneer we moesten eten of drinken maar daarna wanneer we terug mogten gingen we allemaal naast elkaar staan en gingen we duiken,een keer was ik te laat en ik kon zien hoe de anderen het deden het leek heel veel op vele dolfijnen die op hun hardst zaten te zwemmen en dat was om bij de duikplank te komen ik heb geen een keer gewonnen.
maar het moest eindigen op het laatst.

zo moet dit verhaal ook eindigen dag dag allmaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 19, 2007 8:27 PM.

The previous post in this blog was karate morgen..

The next post in this blog is diana haar lip..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33