« red bull en op muren klimmen. | Main | wilhelmina plein »

kaugum.

vandaag gingen we naar centrum supermarket en ik kreeg daar een kaugum bal en daarna was het een hele stuk kaugum geworden en daarna wanneer we weer terug naar huis gingen wou ik de kaugum weg gooien maar ik moest uitkijken dat het niet tegen een auto aan vloog en dat was mij gelukt ik gooide het weg en toen zei ik het is megelukt geen auto te raken met mijn kaugum.
en mijn vader zei toen ja heel slim luchiano er staat nu precies een politie auto voor ons en achter ons.oh en kijk hij kijkt mij heel raar aan.daarna gingen wij weer rijden en kijk er zijn nu drie 1 voor ons 2 achter ons.


oh nee

dag dag allemaal :^(

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 10, 2007 10:41 AM.

The previous post in this blog was red bull en op muren klimmen..

The next post in this blog is wilhelmina plein.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33