« oh mijn rug | Main | vervolging »

RUTGER

vandaag ging ik naar een kindje van mijn school zijn huis.
het was ver weg maar het ging tochgoed.
mijn vader had zijn memorystick meegebracht.
en dan zou rutger mij allemaal spelletjes erop geven.
want hij weet hoe spellen van de internet te pakken.
en hij heeft mij veel spelletjes gegeven.
en als laatste was de memory stick vol en konden we niet verder.
(wordt vervolgd)

Comments (1)

Opa:

Ik denk wel dat je de andere spelletjes ook nog krijgt. Wordt vervold.
dag dag, opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 2, 2007 10:22 PM.

The previous post in this blog was oh mijn rug.

The next post in this blog is vervolging.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33