« bloed ha ha | Main | RUTGER »

oh mijn rug

vandaag zat ik op school te rennen.
en ik was zeker weten dat er niks zou gebeuren.
we zaten meisjes pakken jongens te spelen.
en sommige jongens zaten te knikkeren.
en ze misten alle leukheid.
maar net wanneer ik zat te rennen,
rende een kindje tegen mij aan.
en z'n elleboog in mijn rug.
maar mijn eleboog in zijn gezicht.
ik kon bijna niet ademen.
en daarna kon ik niet meer rennen.
auw dag dag AUW allemaal.

Comments (2)

Oma Truus:

O wat een pech zeg! Allebei op hetzelfde moment op dezelfde plaats. En dan ook nog die ellebogen! Je kunt nu misschien geen karate doen? Of is het alweer iets beter met je rug?
En hoe is het met dat andere kindje gegaan?

Wat veel vragen zeg!
Dag, dag Luchiano.

Opa:

Luchiano, wel jammer dat jij je rug pijn deed. Maar wees vooral voorzichtig met meisjes. Die moet je niet zo maar omstoten, en zeker niet met de elleboog. Dag dag, opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 31, 2007 8:21 PM.

The previous post in this blog was bloed ha ha.

The next post in this blog is RUTGER.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33