« josef | Main | de maand opening met de drie fouten »

meester peter is terug.(sito toets)

meester peter was er vandaag weer het was leuker dan met jufrouw mirjam zijn.
de meester is minder streng en dat vindt ik leuker.
want ook meester peter kan leuker les geven maar ik denk dat dat komt want juf mirjam
is pas een beginner dus daarom denk ik dat ze het wel probeert.

bij de sito toets vandaag was de eerste deel makkelijk maar je weet nooit wanneer het moeilijk wordt.
maar nu is het afsluiten.

Comments (2)

CasasPa:

nee je weet maar nooit wanneer het moeilijker wordt en dus minder leuk. Maar jij weet alles en dus blijft het leuk. dag dag, opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 8, 2007 7:01 PM.

The previous post in this blog was josef.

The next post in this blog is de maand opening met de drie fouten.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33