« meester peter is terug.(sito toets) | Main | GYM LES MET MIJN VERGISSING. »

de maand opening met de drie fouten

vandaag hadden we de maandopening en dat moest eigenlijk gisteren maar het regende teveel.
dus we moesten het wel vandaag doen dat was de eerste fout dat was gebeurden naar de volgende.
wanneer we met jufrouw waren weggegaan was O'brain er niet hij was laat gekomen tweede fout.
en verder de laatste fout was dat het begon te regenen (een beetje teminste)en dat was de fouten.
en afsluite dagdag allemaal.

Comments (2)

CasasPa:

Fouteboel daar bij jullie. Het wordt tijd dat Luchiano alles regelt. Dag dag, opa.

Donna:

Dat is dus een dag met veel fouten. Ik hoop dat de rest van de dag foutloos is verlopen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 9, 2007 4:17 PM.

The previous post in this blog was meester peter is terug.(sito toets).

The next post in this blog is GYM LES MET MIJN VERGISSING..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33