« 39.5 in koorts. | Main | de vergissing. »

GYM Les.(kickball)

vandaag waneer ik naar school ging moesten we meteen naar gym.
en daar moesten we kickball doen.
en wij probeerden zoveel mogelijk te scoren en wij hebben gewonnen met 6-10.
en de anderen dachten dat we vals speelden maar dat was niet zo zij speelden niet goed.
maar dat vindt ik normaal want de andere team hadden een jongen en u]tien meisjes die nooit kickball hadden gespeelt.
dus dat was het oneerlijke want wij hadden een player meer en ook meer die goed kunnen spelen.
nu dagdag allemaal.

Comments (1)

CasasPa:

Leuk dat we dat ook weer weten en toch ook leuk als je wint. Dag dag, opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 13, 2006 1:11 PM.

The previous post in this blog was 39.5 in koorts..

The next post in this blog is de vergissing..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33