« mijn kado door mijn haren te knippen. | Main | GYM Les.(kickball) »

39.5 in koorts.

donderdag kreeg ik een erge koorts van39.0.
maar het was nog erger wanneer het toch meer werd tot 39.5.
en wanneer dat gebeurde mocht ik meteen niet naar school want die koorts was veel te hoog.'
maar ik had toch nog veel energie maar mijn moeder dacht nog dat het te hoog was daarom ben ik niet naar school en ook niet naar karate gegaan.
dagdag allemaal.

Comments (2)

CasasPa:

Maar intussen is het weer over, heb ik bij jouw papa gelezen. Kun je tenminste met dat trekding spelen. Gelukkig maar. Dad dag, Opa.

PS: hoe is het met jouw fiets????

@CasasPa: wel ja dat wel.

en ja ik heb 15 kilometer gereden met mijn fiets.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 11, 2006 4:31 PM.

The previous post in this blog was mijn kado door mijn haren te knippen..

The next post in this blog is GYM Les.(kickball).

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33