« DIANA is ziek. | Main | eindelijk weer naar het strand. »

KARATE SCHOP.

vandaag ging ik naar karate.
het was leuk want dirk wauw dat als iemand z'n band niet aan heeft dan pakt hij het.
dus ik had de mijne los dus hij kwam naar mij rennen.
dus toen moest ik gaan rennen en dat was leuk en daarna moesten wij in een rij.

we gingen trainen en we moesten een soort schop trainen.
ik vond het heel moeilijk.
maar het ging wel mee dus ik ging gewoon verder.
bij de karate schop die wij moesten doen weet ik niet veel van.
maar tot dan dag dag allemaal.

Comments (1)

Cyberjunk:

Doen er bij jou op de karateclub ook meisjes mee? Of zijn er alleen maar jongens?

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 25, 2006 8:05 PM.

The previous post in this blog was DIANA is ziek..

The next post in this blog is eindelijk weer naar het strand..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33