« GYM | Main | KARATE SCHOP. »

DIANA is ziek.

vandaag was diana ziek het was niet leuk want ze moest over geven.
en daarna was heelemaal slap dus toen moeste we naar een plaats.
maar het was niet een hospitaal maar iets anders dat niet zo erg is.
dus daar gingen ze kijken (en horen) wat er fout ze had wel iets in haar buik.
dus we waaren gezecht om iets te zeggen.
maar dat weet ik niet uit mijn hoofd maar straks zal ik het wel weten.
maar ik denk dat Diana een beetje ziek is geworden door een soort melk.
en dat zullen we ik denk vier weken later horen want nu is het tijd om mijn verhaal te stoppen.
dus nu dag dag allemaal.

Comments (4)

CasasPa:

wij hopen dat het niet erg is met Diana. Misschien heeft ze last van die extra voeding die ze kreeg omdat ze wat was afgevallen. Schrijf maar gauw als ze weer beter is. Dag dag, Opa.

he bah, dat is naar zeg luchiano...ik hoop dat ze snel weer beter is

Cyberjunk:

Wat naar voor Diana, ik hoop heel erg dat ze weer snel opknapt. Je bent vast heel erg geschrokken.

Donna:

Zielig he voor je zusje. Ik hoop dat ze gauw weer beter wordt dan kan ze weer heel lief tegen je lachen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 23, 2006 4:18 PM.

The previous post in this blog was GYM.

The next post in this blog is KARATE SCHOP..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33