« Vakantie | Main | boekbespreking »

nieuw spel

vandaag kreeg ik een spel van GameBoy.
het heet Pokemon Mystery Dungeon RED RESCUE TEAM.
en dan ben je zelf een Pokemon (in de GameBoy).
en nu vind ik die leuker dan mijn oude Saphire version spel .
daar moet een mens je controleren.
en dan kunnen de Pokemon's niet vrij zijn.
en dat is dan wel leuk omdat ze kunnen springen en alles doen wat ze willen.
en dat is het dan dagdag.

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 7, 2006 8:20 PM.

The previous post in this blog was Vakantie.

The next post in this blog is boekbespreking.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33