« verven | Main | de meisjes »

papiamento

vandaag hadden we les van papiamento en ik zij dat ik geen papiamento kan terwijl ik dat wel kan ik jokte,dat was gewoon om geen papimento les te doen omdat ik dat niet leuk vind maar ze wist dat ik het wel kan en ik was verbaast waneer ze zij dat ze wist dat ik wel papiamento kon praten maar ze liegde zelf dat heeft ze zelf gezecht zei ze waneer ik gezecht had dat ik wel papiamento kan praten dus toen moest ik toch les doen ik was een idioot omdat als ik het niet moest maken zou ik een goeie drama overslaan en toen wist ik dat liegen niet goed was

Comments (4)

Dus als ik het goed begrijp krijgen de kinderen die al Papiamento kunnen Papiamento les en de andere kinderen krijgen Drama?
Dat is ook gek!

Cyberjunk:

Drama lijkt mij veel leuker dan Papiamento. Bij Papiamento moet je heel goed opletten en bij drama kun je lekker gek doen.

ennu:

he swa, kikobo ta scribi awo? bo no ta papia papiamento(of u)? come-on (wat een drama he!)

@cyberjunk: ja bij drama kan je wel gek doen maar ik zech dat niet slim omdat als de meester boos word ben je niet jaarig dankje om een comment te maken :^)
@ennu: zeg dat wel!

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 27, 2006 3:54 PM.

The previous post in this blog was verven.

The next post in this blog is de meisjes.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33