« Zie je wel | Main | CasaSpider Update »

Mariana Rodrigues

Je maakt wel eens grappige dingen mee, bij het fotograferen van een Chica de la Semana. Afgelopen zondag had Lucy moeite om een kandidate te vinden, zo tegen vijf uur (Happy Hour Time) lukte het. Ditmaal was Mariana Rodrigues aan de beurt. Zij gaf redelijk veel informatie over zichzelf en we waren dus tevreden, ook met de foto's. Lucy geeft het model ook altijd een papiertje mee met haar web- en email-adres.


Dianthe, La Chica de la Semana


Waarschijnlijk heeft Mariana Rodrigues meteen de Chica Merengue website bezocht, om te kijken waar haar foto's terecht zouden komen. De volgende dag ontving Lucy een email van Mariana Rodrigues, waarin Mariana zich verontschuldigde voor het feit dat zij zo slecht van vertrouwen is geweest. In werkelijkheid heette ze helemaal niet Mariana Rodrigues, maar Dianthe. En ook haar geboortedatum klopte niet. Haar ouders hadden haar -terecht- geleerd voorzichtig te zijn, vooral als het om zaken op het Internet ging. Haar mailtje klonk in ieder geval erg oprecht en dus kan ik met een gerust hart een positief stemadvies afgeven voor Dianthe.

Nog even en we moeten een identificatieplicht invoeren bij de modellen...

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 1, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Zie je wel.

The next post in this blog is CasaSpider Update.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33