« Boodschappenstrategieen | Main | Puf, puf »

De tandarts, part IV

Woensdag vorige week is er bij mij een kies getrokken. Het was een heel gewrik en getrek, eindigend in een bloedbad dat werd gestopt met een watje. Ik had er verder geen last van en donderdag leek alles helemaal genezen. Vrijdagavond voelde ik echter wat op de plaats waar eerst de kies zat, het leken wel twee stukjes kies. Nu had de tandarts de kies in stukken geslepen, omdat hij hem er niet in een keer uit kreeg. Zou hij die twee kleine stukjes vergeten zijn?

Vanmorgen belde ik dus de praktijk om een afspraak te maken. De dienstdoende tandartsassistente/receptioniste voelt zich klaarblijkelijk zelf al een hele tandarts, gezien het verloop van het gesprek:

Spider: "Woensdag is er bij mij een kies getrokken en nu voel ik nog twee stukjes wortel zitten."
Kordate assistente: "Nee hoor, dat is bot."
Spider: "Nou, mijn vrouw heeft er ook naar gekeken en zij zag duidelijk twee stukjes wortel."
Kordate assistente: "Dat kan niet, want de tandarts weet altijd precies hoeveel hij eruit moet halen."
Spider (zich verbazend hoe zij zo snel deze telefonische diagnose kon stellen): "Nou, dat weet ik nog niet zo net, en als de boel dadelijk gaat ontsteken, zit ik wel met het probleem en niet u!"
Spider: "Dus ik wil toch graag dat hij er even naar kijkt, dat hoeft toch niet meer dan tien seconden te duren?"
Kordate assistente: "Ok, komt u maar langs op 2 mei."

Wat moet je nou met zo'n assistente?

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 29, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Boodschappenstrategieen.

The next post in this blog is Puf, puf.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33