« Reactie Carlijn | Main | Reactie Karel »

Reactie Geert

Hoi Ine,
Ik heb een paar adresjes aan de lijst toegevoegd, van Carel Snellen en Maarten Braam. En ook zij waren razend enthousiast.
Misschien kun je hun ook de klassefoto sturen, want die hadden ze niet.
Groetjes Geert

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 28, 2006 8:53 AM.

The previous post in this blog was Reactie Carlijn.

The next post in this blog is Reactie Karel.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33