« Reactie Karel | Main | Levensloop Jos Lammers »

Reactie Andries

Hallo Ine

Leuk om al deze berichtjes te lezen,maar volgens mij hoor ik niet in deze klas,sommige mensen ken ik wel maar ik ben destijds na het vierde schooljaar naar het Kompas vertrokken,daar heb ik de school afgemaakt.

Dus als ik het goed heb,geen reunie voor mij!!

Groetjes Andries de Wit

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 28, 2006 8:55 AM.

The previous post in this blog was Reactie Karel.

The next post in this blog is Levensloop Jos Lammers.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33