« Ipod touch. | Main | die ouders toch »

Lieve opa.

Lieve opa
in heel je leven
kom je slechte dingen tegen.
in voor en tegen spoedig.
hou je altijd erg veel moed.
ik denk heel veel aan jou
en hopelijk herstel je gauw.
je voelt je vermoeid
en voelt je niet fijn.
dit zijn moeilijke tijden.
in je leven kun je dat niet vermijden.
blijf je zelf zacht en teder
dan voel je je morgen vast weer beter.

Comments (1)

oma Truus:

Wat heb je dat mooi geschreven Luchiano. Ik had het uitgeprint en meegenomen naar opa. Hij was er heel blij mee.
Bedankt!

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 30, 2011 8:35 PM.

The previous post in this blog was Ipod touch..

The next post in this blog is die ouders toch.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33