« Dag 5 The Real Game Samenvatting van de week. | Main | Dat vind ik best frustrerend. »

Bibliotheek pasje.

Laatst moest ik naar de bibliotheek .
Maar ik had geen pasje dus moest ik die gaan halen.
ik dacht eerst dat het geld ging kosten maar nee het koste helemaal geen geld.
ik kreeg hem gewoon gratis maar ik moest wel eerst allemaal informatie afgeven
Naam.
postcode
etc etc etc..
Maar ik kon uiteindelijk wel gewoon een boek lenen en online verlengen ik kon ook daar verlengen.
en dus heb ik dit boek geleend.

Sammy of Samir van Lydia Rood.
zodra ik hem uit heb vertel ik jullie allemaal waar het over gaat.
nou moet ik jullie jammer genoeg is spanning laten wachten...

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 29, 2010 7:21 PM.

The previous post in this blog was Dag 5 The Real Game Samenvatting van de week..

The next post in this blog is Dat vind ik best frustrerend..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33