« het is me altijd wat he. | Main | het is me altijd wat he. 3 »

het is me altijd wat he. 2

dag 2.
met de pijn gaat het steeds beter.
ik kan mijn pols weer een beetje bewegen.
dus het gaat de goeie kant op, en ik kan weer lekker computeren.
want gisteren ging het nog steeds moeilijk want ik kon de moeilijk bewegen.
en typen ging ook moeilijk omdat als ik mijn vingers bewoog deed het al pijn.
maar nou gaat het echt steeds beter, voetballen heb ik ook geprobeerd.
maar dat lukte niet echt zo goed want daar schudde me hand door en schudden doet pijn.
ik hoop dat het morgen beter gaat...

dag dag allemaal.
(world vervolgd)

Comments (1)

Ik vraag me vooral af wanneer je eindelijk weer kunt afdrogen!

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 25, 2010 5:14 PM.

The previous post in this blog was het is me altijd wat he..

The next post in this blog is het is me altijd wat he. 3.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33