« verhalen terug lezen van vroeger | Main | speeltuin »

De jeugd van tegenwoordig

tegenwoordig gaat het echt te ver, wat juist nu gaan kinderen onder de crimineel.
ze plegen overvallen roofmoorden handelen drugs.
en het is volgens mij best logisch waarom ze dat doen.
ze zien dat de politie er niks tegen doet zij denken.
ik ben onder de 18 ik mag dus nog niet naar de cel dus kan ik overvallen plegen en niet veel boeten.
dus doen ze dat gewoon dus ik vind dat kinderen 12> all naar de gevangenis mogen.
zodat ze merken dat overvallen plegen niet lollig is en helemaal niet voordelig.
dan verminderd de criminaliteit volgens mij.
wat vind jij er van??? (ik wil het graag weten)

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 3, 2010 9:52 PM.

The previous post in this blog was verhalen terug lezen van vroeger.

The next post in this blog is speeltuin.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33