« Baarle Nassau | Main | op school. »

ja gewoon niks.

De dagen op het beatrix lijken steeds langer te worden.
elke dag is een beetje saai...niks te doen.... in de trix week (eerste schoolweek) was alles veel leuker dan nu.
want nu beginnen we gewoon met de les.
volgens mij komt dat omdat we nu een vaste plattegrond hebben in de klas omdat sommige mensen gewoon niet bij elkaar kunnen zitten omdat ze problemen veroorzaken.
ik vind dat wel flauw.
maar dat is nu eenmaal zo.
de Beatrix college is wel een erg goed georganiseerde school.
maar de regels zijn toch wel een beetje overdreven.
daarom voor de kinderen die naar het Beatrix college willen gaan.
de Beatrix is wel vet, maar als je lol wil maken dan is het vreselijk, doei he.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 30, 2009 8:15 PM.

The previous post in this blog was Baarle Nassau.

The next post in this blog is op school..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33