« diana. | Main | ******* regen »

huiswerk is saai.

ik ga nu even vertellen wat ik van huiswerk vind:
dom saai zinloos kansloos vaag gestoord.
nu ga ik vertellen wat ik daarmee bedoel:
dom: omdat je het op school ook kan doen.
saai: omdat je net zo goed iets anders kan doen.
zinloos: omdat je het niet helpt en je kan het op school ook doen.
kansloos het word wel na gekeken en je krijgt een punt voor hoe vaak je het bij hebt maar niet van hoe goed je het doet!
vaag: soms is het zo dom....
gestoord: het is gewoon gestoord.
nou dat is wat ik vind van huiswerk

maar ik ben nog niet klaar wat vond jij van huiswerk vroeger toen je klein was.
dat wil ik graag weten.XP

dag dag allemaal.

Comments (2)

Pascale:

Ik vond het ook dom vaag gestoord en totaal zinloos. Ik maakte ook alleen maar de opgaven die ik wel nuttig vond, waarbij ik zelf vond dat ik dat prima zelf kon beslissen. En ik probeerde tijdens de lessen dan wel op te letten, zodat ik geen huiswerk hoefde te maken.
Maarja... ik ben wel blijven zitten op 5VWO...

Opa:

Huiswerk: voor iemand als jij die het allemaal al weet is het saai, dom, zinloos enz.
Dat was het voor mij heel vroeger ook, ik ging ook liever met een vriendje voetballen: 300 keer bal hooghouden, 50 keer de bal naar elkaar koppen, enz.
Kortom: het is voor jou niet anders dan voor alle anderen van vroeger.
Dag dag Opa.

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 5, 2009 5:51 PM.

The previous post in this blog was diana..

The next post in this blog is ******* regen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33