« trixweek op beatrix college. | Main | het weer. »

school.

vandaag was mijn echte 2e schooldag de dag dat ik moest werken.
dus dat ik echte lessen heb.
en mijn leukste vak is volgens mij wel frans ik wil de taal weten.
en voor duits en engels heb ik de strengste leraren je mag echt bijna niks verkeerd doen.
dat vind ik dus heel erg flauw want daar leer je weinig van als iemand de hele tijd loopt te zeuren dat je dit niet moet doen en dat je dat ook niet mag doen.
maar zei weten niet beter als je meester bent dan moet je dat doen.
daarom word ik dus nooit leraar of lerares.
ik heb er wel is eens over na gedacht dat ik dan dat ook mag doen.
te zeuren bij kinderen en ook de hele tijd dreigen dat zo nog van school kan afgestuurd worden.
dat laatste vind ik wel dom maar is wel waar.
heb jij dat ook ooit gehad dat je het niet eens ben met de leraar/ lerares? zeg het dan :P

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 15, 2009 7:00 PM.

The previous post in this blog was trixweek op beatrix college..

The next post in this blog is het weer..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33