« Diana. | Main | chatten »

die is snel.

een paar dagen geleden gingen we kijken naar hertjes en eenden en geiten.
en we gingen lopend behalve diana want die gaat fietsen.
maar ze ging langzaam heel erg langzaam.
maar vandaag gingen we met diana op de fiets op de speeltuin en tegen haar moesten we zeggen.
wachten langzamer niet zo snel wacht op ons dat was leuk.
dus van snel naar langzaam dat was vet.
en het kwam omdat ze niet op haar zadel zat maar ze zat achter op.
maar ze reed nog wel blijkbaar vind ze dat makkelijker of zo.
maar nou ja dat was nog steeds lol.

dag dag allemaal.

Comments (1)

Goed man! Heb je er ook nog foto's of een filmpje van gemaakt?
(Ik kan mij niet goed voorstellen hoe dat er uitziet, Diana achterop haar eigen fiets)

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 10, 2009 1:19 PM.

The previous post in this blog was Diana..

The next post in this blog is chatten.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33