« film van anne frank | Main | gisteren piet zijn feestje. »

amfia ziekenhuis.

vandaag gingen we naar het amfia zieken huis.
en daar kregen we een rondleiding.
en meester rob herinnerde er ons aan dat dat wel een ziekenhuis is en dat we daar niet schreeuwend langs mogen en dat is ook zo.
we gingen naar een hele grote zaal en daar kwam een mevrouw aangelopen.
en die liet ons een filmpje zien over het amfia ziekenhuis.
even later gingen we naar de röntgen kamer.
en daar gingen we kijken naar een beeld.
we gingen achter een soort glas staan of zo.
even later gingen we nog naar een paar röntgen foto's kijken.

en om 3 uur terug naar huis.
we kwamen aan om half 4 en toen was het afgelopen.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 11, 2009 4:53 PM.

The previous post in this blog was film van anne frank.

The next post in this blog is gisteren piet zijn feestje..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33