« stress! | Main | voetballen. »

het is eindelijk weer weekend.

het lijkt wel alsof het maanden heeft geduurd voordat weekend kwam.
nee echt een drukke school week achter de rug(phew).
ik heb geluk dat ik een goeie vader heb, want SOMMIGE vaders laten je dan nog meer werken...
maar ja gelukkig is mijn vader niet zo( hoop ik).
nu weet ik niet meer wat ik in het weekend moet doen dan heb ik alleen voetballen om te doen.
dan is wel leuk maar altijd hetzelfde doen is niet leuk dat snap je wel toch?
maar ik weet wel wat ik wil doen want morgen heb ik een wedstrijd tegen kaan uit volgens mij en ik moet er om 10 u zijn.
die wedstrijd gaan we volgens mij winnen want Kaan staat laatste.
maar je weet het nooit >:p.
wish me luck(wens me geluk).

dag dag allemaal.

Comments (1)

Kaan... dat is toch zo bekend van de Akt van Kaan?

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 13, 2009 5:00 PM.

The previous post in this blog was stress!.

The next post in this blog is voetballen..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33