« youtube. | Main | een vloek? »

wat een rotweer.,

Ik vind dat in Nederland nu een rotweer is.
Het is bijna elke dag regen en dan is het niet een beetje.
Want alles blijft nat en zo is het heel irritant.
Vandaag dacht ik bijna dat het goed weer ging zijn maar nee hoor ik had niet gelijk.
Want nu om 5 u bent het gewoon weer aan het regenen.
Ik denk opzuig dat het komt dor het klimaat verandering.
Want het word warmer op aarde en je hebt vaker een paraplu nodig en de gletsjers smelten en de zeespiegel nog eeuwen door gaat is de aarde er niet meer!


Dag dag allemaal.

Comments (1)

Dus eigenlijk valt het nu allemaal nog best mee, met dat beetje regen...

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 11, 2009 11:47 AM.

The previous post in this blog was youtube..

The next post in this blog is een vloek?.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33