« trein. | Main | youtube. »

voetbal.

ik vind het raar dat voetballen leuk is.
dat is een spel en daarom is het leuk.
alleen dat vraag ik niet het gaat om:
het is een spel dat je een bal moet trappen en het is een team spel.
en dat is wat het leuke er van is samen spel scoren.
alleen wat maakt voetbal nou eigenlijk zo leuk?
dat wil ik weten van jullie want dat weet ik echter niet!
voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen...voetballen!
wat maakt het zo leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gelukkig heb ik mensen die lezen.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 9, 2009 11:59 AM.

The previous post in this blog was trein..

The next post in this blog is youtube..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33