« computers op school. | Main | fit.☺ »

gevoelens

vandaag was ik aan het denken van gevoelens.
een gevoel bijvoorbeeld boos blij sip verdrietig kansloos relaxed.
en een nieuwe hoe ik me vaak voel opgeblazen.
dan denk je dan wel opgeblazen maar ja dan voel ik me vol.
dat is heel irritant omdat het zo lang mee gaat.
mensen hebben veel gevoelens.
en de raarste dingen zijn gevoelens.
hyper,verpest en moeilijk.
dat zijn gevoelens gelukkig ook.
denk daar maar eens even over na!

dag dag allemaal!

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 23, 2009 2:13 PM.

The previous post in this blog was computers op school..

The next post in this blog is fit.☺.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33