« voetballen. | Main | voatbal plaatjes, »

de cito toets.☺

De toets waar de meeste kinderen bang voor zijn.
Ik denk dan geen wonder dat is de beslissende toets.
De meeste zijn er bang voor ze denken aan het ergste.
Ik denk dan blijf vooral rustig dat zeg ik tegen anderen
Maar ik trek er zelf niets van aan ha ha.
Ik ren liever weg dan die toets maken, en het is niet dat
Ik het niet wil maar ik ben er bang voor dus...
Maar je moet echt rustig blijven want anders gaat het mis.
De meesten geloven mij niet maar toch het moet...
Dat is mijn mening over die CITO toets.
En ik vind hem zinloos.
De proef CITO is de CITO van vorig jaar!
Maar ja...mijn mening is niet de sterkste!

Dag dag allemaal.

Comments (1)

oma Truus:

Hallo Luchiano. Ik ben vandaag weer teruggekomen van Italie. En ik dacht dat je vandaag je spreekbeurt over speeksel had gedaan. Maar ik zie het nog niet op je weblog.
Wanneer heb je die toets? Als je het nog moet maken dan heel veel succes.

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 30, 2009 12:43 PM.

The previous post in this blog was voetballen..

The next post in this blog is voatbal plaatjes,.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33