« mcdonalds | Main | de prik. »

toch best goed.

misschien weten jullie het al.
vv rijen d4 tegen jeka.
het werd uiteindelijk wel 1-4.
maar ik ben eigenlijk best wel trots op ons team normaal verliezen ze veel erger en vaak zelfs zonder te scoren maar deze keer hebben ze gescoord en niet zo dik verloren(voor vv rijen d4)
ze zeggen dat na de winterstop als ze een nieuwe seizoen beginnen.
dat we naar een lagere plaats gaan waar ze even groot zijn als wij en dat ze net zo goed zijn als wij.
dat lijkt me wel beter want dan kunnen wij tenminste ook iets winnen.

dag dag allemaal.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 14, 2008 12:43 PM.

The previous post in this blog was mcdonalds.

The next post in this blog is de prik..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33